Souhlas se zpracování osobních údajů

Souhlasím s tím, aby projekt / webová stránka Berounsko žije, jakožto Správce, zpracovával v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění manuálně i automatizovaně, mé osobní údaje (jméno, e-mailovou adresu a telefon) za účelem poskytnutí informací o konané události.

  • Jméno a příjmení je nutné proto, abych věděla, koho bubu případně kontaktovat
  • E-mail je nutný kvůli případném doplnění dalších informací o pořádané akci nebo vysvětlení uvedených informací.
  • Telefon je nutný kvůli případném doplnění dalších informací o pořádané akci nebo vysvětlení uvedených informací.
  • Výše uvedené údaje se nikde veřejně neobjeví. Slouží pouze jako kontakty pro autorku projektu Berounsko žije Denisu Jeřábkovou, aby mohla poskytovat kompletní informace o akcích zařazených do kalendáře, případně jako kontakty potřebné k navázání případné spolupráce.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje pro Správce mohou zpracovávat poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, V současné době tyto:

Souhlas poskytuji dobrovolně, na dobu 8 let od jeho poskytnutí,ve smyslu čl. 6, odst. 1, písm. a/ Nařízení evropského parlamentu (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

Prohlašuji, že veškeré mnou poskytnuté údaje jsou pravdivé.

Beru na vědomí, že mám právo svůj souhlas kdykoliv odvolat zasláním e. mailu správci.

Jsem si vědom/a, že mám právo na přístup k mým osobním údajům, právo na jejich opravu, doplnění, omezení zpracování či výmaz, právo na přenositelnost osobních údajů, právo vznést námitku nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

V případě dítěte mladšího 16 let, souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje zákonný zástupce dítěte.